Een ‘nieuw verfje’

Vi-Ja-Koi heeft een nieuwe website en om in de termen van haar vakgebied te blijven heeft ze haar eerste bericht als titel ‘een nieuw verfje’ gegeven. Javie (Vi-Ja-Koi) heeft zijn sporen inmiddels dik verdiend als het gaat om vakschilderwerk en behangen. Hij draait zijn hand niet om voor het aanbrengen van patroonbehang en zelfs het insnijden van medaillons in behangwerk ziet hij eerder als prachtig werk dan onmogelijk.

2017 is voor Javie een jaar waarin hij meer wil laten zien over wat hij te bieden heeft. En dat is veel meer dan vakwerk leveren op schilder- en behanggebied. Hij wil meer tot uiting brengen wat hij, bij het starten van zijn onderneming, voor ogen had. Toen was zijn missie:

in een perfecte harmonie, mens en dier van vitaal water te voorzien en dit onder de aandacht brengen

Op de één of andere manier is het nu de juiste tijd om aan te haken bij de trend die gaande is op gezondheid. Mensen zijn zich steeds bewuster dat gezondheid iets is waar je zelf een rol in speelt. Dat de kwaliteit van water en lucht belangrijk is voor mens en dier is inmiddels iets wat voor veel mensen steeds duidelijker wordt. Javie wil zijn ervaring en kennis op het gebied van water naar buiten brengen en mensen bewust(er) maken van mogelijkheden die er zijn op het gebied van verbetering van de kwaliteit van water en lucht.

Javie wil bijdragen aan het in gang zetten van een bewustwordingsproces bij cliënten en organisaties waarbij het belang van vitaal water en de invloed hiervan op mens en dier centraal staat.